‘ปุ๊น ตรีรัตน์’ โวยบินไทย เอาที่นั่งเสียมาขายลูกค้า ปรับเอนไม่ได้ทั้งที่เป็นชั้นธุรกิจ

เรื่องทั่วไป
ในวันที่ 28 เมษายน 2567 ปุ๊น ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ได้ประสบปัญหากับการบินไทยในระหว่างที่เดินทางไปปักกิ่งพร้อมกับลูกค้า ซึ่งเป็นกา…
Read More