‘ปุ๊น ตรีรัตน์’ โวยบินไทย เอาที่นั่งเสียมาขายลูกค้า ปรับเอนไม่ได้ทั้งที่เป็นชั้นธุรกิจ

ในวันที่ 28 เมษายน 2567 ปุ๊น ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ได้ประสบปัญหากับการบินไทยในระหว่างที่เดินทางไปปักกิ่งพร้อมกับลูกค้า ซึ่งเป็นการเดินทางชั้นธุรกิจที่ควรจะสะดวกสบาย แต่กลับต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกผิดหวังอย่างมาก

ปุ๊น ตรีรัตน์ และลูกค้าของเขาถูกแจ้งว่าที่นั่งของพวกเขาในชั้นธุรกิจเสีย ไม่สามารถปรับเอนหรือนอนได้ และได้รับเงินชดเชยเพียง 5,500 บาทต่อที่นั่ง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับราคาตั๋วที่จ่ายไป

หัวหน้าผู้จัดการบนเที่ยวบินได้เข้ามาขอโทษและอธิบายว่าที่นั่งเหล่านั้นเสียมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมยังมีการขายตั๋วที่นั่งเหล่านี้

ปุ๊น ตรีรัตน์ ไม่พอใจที่ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแม้จะมีการร้องเรียนมาหลายครั้งและตัดสินใจโพสต์เรื่องนี้บนโซเชียลมีเดียเพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารการบินไทยรับผิดชอบ

ปุ๊น ตรีรัตน์ มีแผนที่จะฟ้องร้องทางกฎหมายกับผู้บริหารการบินไทย และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบสินค้าที่เป็น defected อย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับผู้โดยสารคนอื่นในอนาคต

การบินไทยควรพิจารณาปรับปรุงระบบการจัดการแ
ลดลงและการตรวจสอบคุณภาพเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่พึงพอใจอีก การรักษาคุณภาพของบริการและสินค้าควรเป็นลำดับแรกที่ทุกสายการบินต้องให้ความสำคัญ เพื่อสร้างและรักษาความเชื่อมั่นของผู้โดยสารให้ต่อเนื่อง

การบินไทยควรมีการปรับปรุงแนวทางในการรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจรวมถึงการตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อตรวจสอบปัญหาเหล่านี้และให้คำตอบที่ชัดเจนกับลูกค้าในเวลาที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยังควรมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการมี Service Mind ที่ดี

การบินไทยควรมีความโปร่งใสในการให้บริการ หากมีสถานการณ์ที่ที่นั่งเสียหรือบริการไม่สามารถให้ได้ตามมาตรฐาน ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการจองหรือก่อนการเดินทางเพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสตัดสินใจ

การบินไทยต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการที่ไม่สมบูรณ์ เช่น การสำรองที่นั่งชั้นธุรกิจที่มีคุณภาพเหมือนกันในกรณีที่ที่นั่งที่จองไว้เกิดปัญหา

การบินไทยควรพัฒนาและใช้แนวทางการสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้โดยสารในทุกสถานการณ์ เพื่อรับประกันว่าผู้โดยสารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเต็มที่ก่อนเดินทาง

การรับมือกับปัญหาในครั้งนี้ของปุ๊น ตรีรัตน์ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการภายในของการบินไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาและปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาสู่ลูกค้าอีกครั้ง การรับมือกับปัญหาอย่างจริงจังและโปร่งใสจะช่วยให้สายการบินสามารถฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้โดยสารได้

ปุ๊น ตรีรัตน์ ในฐานะผู้บริหารและลูกค้าของการบินไทยได้เผชิญกับปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นในชั้นธุรกิจที่ควรจะเป็นตัวอย่างของบริการที่ดีที่สุด ปัญหานี้เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าการบินไทยจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ, การฝึกอบรมพนักงาน, และการตรวจสอบคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การบินไทยสามารถรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดในทุกๆ เที่ยวบิน